Tuesday, April 3, 2012

25 grader


Om det kunde vara lika varmt ute som det ser ut att vara när man vaknar (tjugofem grader) istället för denna skiten (nollgradigt) så hade jag varit glad.

No comments:

Post a Comment